Er wordt heel wat cybertaal gebezigd dat onder meer leidt tot verwarring over AI, tot slechte beslissingen over de security en elk veiligheidsinitiatief de nek omdraait. Deel van het probleem is dat we onbewust aannemen dat we allemaal dezelfde taal spreken en elkaar zodoende verstaan en begrijpen. Aan de andere kant voelen we ons soms wel een beetje dom omdat we niet begrijpen waar de ander het over heeft en dat dat aan ons ligt (zie de video hieronder).

(Test je aannames. Klik op de video hierboven)

De realiteit is dat de taal omtrent AI en security zowel in de kinderschoenen staat als dat het steeds verandert. Als mensen bijvoorbeeld de term "cybersecurity" gebruiken, is er een aanname dat we allemaal praten over hetzelfde. Maar dat is niet waar. Zelfs de experts kunnen het al niet eens worden of cyber wel moet worden gebruikt in relatie met security.

Of dit: een chief marketing officer denkt aan AI als chatbots die het merk kunnen promoten, een LoB-manager denkt aan AI als een systeem om mensen te vervangen en een CSO denkt aan AI als een defensieve tool tegen aanvallen. Het grote publiek denkt voornamelijk aan Google Duplex en dergelijke nieuwigheden.

Niettemin is de securitytaal die ooit lekker comfortabel werd gebezigd in de tech-wereld, nu onderdeel van ieders wereld, omdat in dit digitale tijdperk security een ieders zorg is. Managers moeten budgetbeslissingen maken die hun invloed hebben op securityprojecten. Directies zijn nu verantwoordelijk voor privacybeleid. Consumenten moeten strategieën bedenken in hoe hun IoT te beschermen tegen hackers.

Dat betekent dat de rol van de CSO zich uitbreidt, waaronder het zorgen dat mensen in de organisatie allemaal dezelfde taal spreken. Als dat lukt, zal dat zorgen voor eenduidige denkrichtingen in het management terwijl gevaarlijke aannames die security-inspanningen bedreigen, worden geminimaliseerd. Hier zijn drie dingen die je kan doen om die eenduidigheid te bewerkstelligen.

1. Probeer de situatie te zien door andermans ogen

Het is menselijk om aan te nemen dat iedereen de wereld ziet zoals jij die ziet. Dat geldt voor iedereen. Dat betekent dat hoe meer je de wereld kan zien vanuit andermans standpunt, des te beter je kan begrijpen hoe iemand denkt. Zo proberen security-experts regelmatig om tafel te gaan met hackers om te begrijpen hoe "de vijand" denkt.

Als je omgaat met het management, is het begrijpen van hun denkwijze behulpzaam in het spreken van hun taal en terminologie en neemt de kans op goedkeuring voor je budget toe. Dat kan een frustrerend proces zijn omdat je liever hebt dat anderen de wereld vanuit jouw perspectief zien. Maar de kans dat dat gebeurt - buiten je directe omgeving - is klein.

2. Denk conceptueel maar spreek concreet

Als CSO heb je het grote plaatje in beeld, maar de meeste niet-techies hebben dat niet (en zelfs sommige techies niet). De uitdrukkingen die je zonder erbij na te denken gebruikt, moeten nu worden geherformuleerd in simpeler taal. Mensen houden er niet van te bekennen dat ze iets niet begrijpen, zoals de video hierboven al aantoont. Dus ga er niet van uit dat een knikje betekent dat ze begrijpen wat je zegt.

3. Vraag naar bevestiging

Het checken van data is onderdeel van je dagelijkse werk. Communicatie tussen mensen is een vorm van data die juist vaak niet nader wordt gecheckt of getest. In plaats van aan te nemen dat iedereen begrijpt wat er wordt gezegd, is het beter om dat bevestigd te zien. Vraag hen om hun gedachten te delen over hetgeen je net gezegd hebt. Of, nog beter, vraag ze om in hun eigen woorden te herhalen wat je net hebt gezegd. Opgelet: mensen raken geïrriteerd als ze hun gedachten moeten delen, maar ze zullen er uiteindelijk gewend aan raken als je dat regelmatig herhaalt. De prijs die je betaald voor een beetje irritatie is veel lager dan verder te gaan zonder aannames te verifiëren.

Als we allemaal zouden spreken in binaire code, dan is een misverstand over een 1 of een 0 zeldzaam, of eigenlijk zou dat niet voorkomen. Maar in de wereld van gesproken taal ligt verwarring op de loer. In het huidige digitale tijdperk is het onverstandig om aan te nemen dat iedereen dezelfde taal spreekt. Het leidt tot frustratie en verwarring, ook bij jou.